maj 31, 2018
DB_medium

En social quiz til Danske Bank

Mingler har udviklet en social quiz-app til Danske Bank. Den skal anvendes til undervisning i finansiel forståelse for skoleklasser, konferencer og større forsamlinger.

Hvordan fastholder man koncentrationen hos en skoleklasse, når Danske Bank tager ud og underviser skoleelever i finansiel forståelse? Hvordan leveres et oplæg på en konference som en kollaborativ og social oplevelse?

Som svar på disse udfordringer, har vi udviklet konceptet til Danske Bank Quiz-app. En digital løsning, hvor banken kan involvere en større forsamling gennem en interaktiv quiz. Koncept og platform er udviklet af Mingler, mens det grafiske design er leveret af Hello Great Works.

Dashboard, Cockpit og App
Løsningen består af et fælles dashboard, som alle kan se, en laptop, som Danske Banks medarbejder anvender til at styre forløbet, og så alle de mange mobile devices, som tilhørerne i lokalet tilfældigvis har medbragt den pågældende dag. Det gør det muligt at involvere flere hundrede personer i det samme lokale i en fælles quiz-oplevelse uden forudgående forberedelse. 

Når quiz'en igangsættes vises en ny URL på dashboard, som alle tilhører straks går ind på med deres egen mobil, tablet eller bærbar. Herefter starter en quiz, hvor alle kan spille med via eget device. Slagets gang med spørgsmål, delresultater og den samlede vinder bliver løbende præsenteret på det store dashboard mens personlige stats og spørgsmål vises på egen mobil.  

Spiltyper og sværhedsgrader
Der er udviklet flere spiltyper, og der kan både spilles i grupper og med enkeltdeltagere. Det gør det muligt at afvikle mange quiz'er og spil til flere forskellge målgrupper. Der kan fx spilles i et cup-system, hvor et forkert svar medfører, at deltagerne bliver "slået ud". Der kan også spilles gruppespil, hvor holdkaptajner udnævnes for hver gruppe. Hver gruppe kæmper i fælleskab mod de andre grupper om at vinde den samlede quiz. 

Bagved ligger et avanceret administrationssystem, hvor bankens medarbejdere kan oprette, redigere og skinne en quiz, så den passer til målgruppen - både med hensyn til spørgsmålenes udformning, antal deltagere, sværhedsgraden og det grafiske design.

2nd screen til skoleelever
Inspirationen til løsningen kom fra Danske Banks oprindelige PowerPoint-præsentation, som blev anvendt til at undervise skoleklasser. Efter at have set Minglers 2nd screen-løsninger til DR-programmerne Versus og Hammerslag, henvendte banken sig til Mingler med en fantastisk stærk idé: Der skulle skabes en tilsvarende 2nd screen-løsning til skoleklasserne, så elevernes egne devices kunne erobres og inddrages i undervisningen i stedet for at konkurrere med dem om elevernes opmærksomhed.

Undervejs har Hello Great Works leveret det grafiske design, mens Mingler har fintunet konceptet i samarbejde med banken. Al teknisk udvikling og drift er naturligvis også leveret af Mingler. 

Læs mere om Minglers 2nd Screen kompetencer og Minglers dashboards.
Relaterede Artikler
Kom videre