juni 11, 2015
strategi_medium
KATEGORI: Strategi

Digital strategi

Social, mobile, SaaS og big data ændrer forretningsmodellerne. Mingler kombinerer det lange strategiske udsyn med vores dybe teknologiske indsigt i, hvordan I kan skabe mere værdi gennem digitalisering

Den vellykkede digitale strategi er en letforståelig formel på, hvordan virksomheden når sine målsætninger og opfylder sine KPI'er gennem en struktureret anvendelse af sine data og digtale løsninger. 

Men der er mange veje frem mod opfyldelsen af virksomhedens forretningsmæssige målsætninger. Det digitale landskab bevæger sig hurtigt fra år til år. Derfor kræver det ikke kun historisk viden og erfaring med strategiudvikling men også dyb forståelse for dynamikken i teknologier, brugeradfærd og kultur, for at kunne vælge den rette vej.


Social, mobile og big data tegner de digtale strategier

Mingler har gennem en årrække udviklet digitale strategier for en lang række af de største danske virksomheder. Vi har med andre ord set det ske og i mange tilfælde ført pennen, når virksomheder og organisationer digitaliserer sin forretning. Retrospektive analyser er dog ikke altid fyldestgørende. Derfor sætter vi samtidig en ære i at have fingeren på pulsen og skaber os løbende indsigt og viden om kommende teknologier og trends.


Bølger som social, mobile og big data river stadig forretningsmodeller op med rode og skabe nye indtægtsstrømme. Eftersom Mingler også har den tekniske ekspertise til at bygge de digitale løsninger fra bunden, kombinerer vi det lange udsyn med den dybe forståelse for, hvordan virksomheden kan skabe mere værdi gennem digitalisering.


Performance skal måles

Strategier får først værdi, når de implementeres. Ofte skriver vi derfor også en handlingsplan med konkrete anvisninger, koncepter og guidelines i tilknytning til strategien. Men det er også vigtigt, at effekten måles løbende. Vi udvikler derfor også gerne KPI Dashboards og KPI-rapporter, så afstand til targets og udviklingen i KPI'erne kan følges live.

Vi deltager både som leverandør af en samlet strategi eller skriver strategi sammen med kunde eller reklamebureau. Vi har også god erfaring med at deltage som "den grå eminence", der støber kuglerne og leverer indsigter, workshops, KPI-definitioner, skabelon, råtekster og konklusioner, mens den endelige udformning af strategien ligger i hænderne hos virksomhedens egne medarbejdere.

Vi estimerer normalt 2-4 manduger på udvikling af en digital strategi, og det samlede forløb har typisk en varighed af 1-3 måneder. Kom forbi til kaffe og en snak om, hvordan Mingler kan udvikle jeres digitale strategi!
Relaterede Artikler
Kom videre